Goed overzicht van wat er speelt qua wet- en regelgeving en gekoppelde methodieken. Ook nuttige discussie over vertaling naar de praktijk.