Enthousiast gepresenteerd. Taaie stof maar verduidelijking door heldere casuïstiek.