Home Care Visits

Home Care Visits

De Home Trial Support Service biedt onze klanten en de patiënten in een studie de mogelijkheid om studie-visites  (home care visits) volgens protocol uit te laten voeren bij de patiënten thuis. De bezoeken worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde verpleegkundigen (BIG-geregistreerd), in nauw overleg met de patiënt, het onderzoekscentrum en de sponsor van de studie.

CTS biedt de Home Care Visits service aan in alle Europese landen en de Verenigde Staten van Amerika.

Voordelen Home  Care Visits

1. Het vermindert het aantal bezoeken in het ziekenhuis aanzienlijk;
Voordeel: minder belasting voor patiënt en haar familie;
2. Het verhoogt de inclusie van uw onderzoek met 80% en voorkomt voortijdig stoppen
(drop-out);
3. Hoge compliance. Vast team van gespecialiseerde onderzoeks-
verpleegkundigen die uniform en conform de procedures werken;
4. Afspraak op maat: Agenda van de patiënt en het protocol visite schema zijn leidend;
5. Patient krijgt de optimale service en dienstverlening;
6. Meer patiënten zijn geïnteresseerd deel te nemen aan het onderzoek;
7. Directe communicatie tussen verpleegkundige en de onderzoeksarts.

Gepubliceerd:

“Home Trial Support Service: a flexible and comfortable clinical trial service for patients and sponsors.”

Site Trial Support

Clinical Trial Service plaatst onderzoeksverpleegkundigen en studie-coördinatoren in onderzoeksinstellingen. De research professional voert studie specifieke taken uit voor een bepaalde periode, op een specifiek onderzoek, om een piek in de werkdruk van het onderzoeksteam op te vangen: of om onderzoek expertise in huis te halen.

De research professional kan ook multicenter onderzoek worden ingezet, waarbij de activiteieten in verschillende onderzoekscentra worden uitgevoerd door één en dezelfde  research professional of door een vooraf gekozen team.

Hoofdtaken/Vaardigheden CTS Onderzoeksverpleegkundigen

De werkzaamheden die de onderzoeksverpleegkundigen van CTS uitvoeren zijn afhankelijk van het onderzoek. De studie specifieke handelingen worden volgens het protocol en aan de hand van Standard Operating Procedures (SOPs) en/of werkvoorschriften uitgevoerd.

De patiëntveiligheid en de kwaliteit van de verzamelde studiegegevens worden gewaarborgd door de onderzoek specifieke trainingen en jaarlijkse ICH-GCP training.

De onderzoeksverpleegkundigen van CTS zijn ervaren verpleegkundigen binnen de wereld van medisch wetenschappelijk onderzoek (fase I-IV). Onze onderzoeksverpleegkundigen hebben ervaring in o.a. oncologie, bloedziekten hemofilie, griepvaccinatie studies, cardiologie, huidziekten, longziekten, maag-, darm en lever stoornissen, nierziekten  maar ook in zeldzame aandoeningen zoals Prader Willi Syndroom, ziekte van Duchene, ALS.

ICH GCP en ISO 14155 training 

“Wet- en regelgeving van klinisch onderzoek met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk” 

Achtergrond

Klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd volgens internationaal en lokaal geldende standaard richtlijnen die o.a. in de ICH-GCP (International Conference on Harmonisation Good Clinical Practice , WMO (NL Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) en de European Clinical Trial Directive 2001/20/EC, zijn vastgelegd.

Door onderzoek volgens deze richtlijnen uit te voeren worden het welzijn, de rechten en de veiligheid van de deelnemende patiënt gewaarborgd. Tevens zijn de gegevens die uit het onderzoek naar voren komen betrouwbaar en nauwkeurig. Daarom is het wettelijk gezien een vereiste dat alle onderzoekers en onderzoek medewerkers aantoonbaar getraind zijn voor deze richtlijnen en daar naar handelen.

Accreditatie

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (PE-online) voor medisch specialisten;
 • V&VN voor verpleegkundig Specialisten;
 • Transcelerate BioPharma
 • aanbevolen door de EMWO ( Examen Comité Nederlands GCP examen)

Onze ICH-GCP cursussen kunnen uw verzoek geaccrediteerd worden voor andere beroepsverenigingen.

Wat bieden wij?

 • 1-daagse training voor ervaren onderzoek medewerkers en –artsen;
 • 2-daagse training voor starters binnen klinisch onderzoek
 • Opfris cursus (op aanvraag)
 • CRA training
 • Trainingen op maat
 • In-company training

Hoe werken wij?

Onze training wordt altijd voorafgegaan door een “entry-toets”. Achteraf wordt nogmaals het kennis niveau bepaald. De training kan plaatsvinden bij CTS, op een externe locatie of binnen uw instelling. Tijdens de trainingen wordt een actieve deelname door de cursisten gestimuleerd

Inhoud ICH GCP / ISO 14155 training

Gedurende de training staat het thema “Wet- en regelgeving van klinisch onderzoek met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk” centraal. Er wordt  uitgebreid aandacht besteed aan:

 • Praktische en algemene kennis over onderzoek.
 • Geschiedenis klinisch onderzoek & wetgeving.
 • Verschillende fases in klinisch onderzoek.
 • Verschillende typen klinisch onderzoek.
 • Algemene en specifieke terminologie waarmee onderzoek medewerkers worden geconfronteerd.
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • ICH-GCP richtlijnen, WMO en European Clinical Trial Directive.
 • Onderzoek met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen volgens ICH-GCP richtlijnen

 • De voorbereidingen
 • Selectie van het centrum
 • Medisch Ethische Toetsings Commissie.
 • Initiatievisite
 • Essentiële documenten
 • Betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens
 • Selectie van patiënten
 • Patiënten informeren
 • Visites van de patiënt
 • Studie-specifieke metingen
 • Monitorvisite
 • Verificatie van de brongegevens
 • Drug accountability
 • Data queries
 • Kwaliteitscontroles op diverse niveaus waaronder audit en inspecties
 • Close-out visite en archivering

Training op maat op uw locatie

Wij kunnen speciaal voor u een training plannen. Deze training kan op iedere gewenste locatie gegeven worden. Oók op uw eigen locatie.  Neem  contact op voor de mogelijkheden. In-company training of een training op maat is volledig aangepast aan uw wensen. Min. aantal cursisten: 5.

Kosten en voorwaarden
1-daagse ICH-GCP cursus: €495,= (excl.21% BTW)
2-daagse ICH-GCP cursus: €795,= (excl.21% BTW). Inclusief gebruik van de trainingslocatie, uitgebreide trainingssyllabus, koffie, thee, lunche(s) en versnaperingen.De training gaat door als minimaal 5 deelnemers zich hebben ingeschreven. Maximale aantal cursisten per training is 15.Kosten voor de cursus in-company is afhankelijk van de inhoud van de cursus en het aantal cursisten (minimaal 5). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en vraag een offerte aan. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden twee weken vóór aanvang van de cursus.

Schrijf u nu online in !
Bevestiging

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier stuurt CTS u per omgaande een bevestiging en een factuur. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Verhindering

In verband met de opbouw van de cursus is het van belang dat u beide dagen aanwezig bent. Mocht u onverhoopt tijdens één van de dagen verhinderd zijn dan kan na overleg met CTS en indien mogelijk, een vervangende cursusdag gevolgd worden op een andere datum (mogelijk op een andere locatie). Schrijf u in voor deze ICH-GCP / ISO 14155 training!

Algemene Voorwaarden
 1. Cursusgeld 1 daagse training € 495,= (excl. 21% BTW), tweedaagse training € 795,= (excl. 21% BTW).
 2. De inschrijving voor een cursus van Clinical Trial Service B.V. te Losser, hierna te noemen ‘CTS’, vindt plaats nadat CTS het volledige en deugdelijk ingevulde inschrijvingsformulier via deze website heeft ontvangen.
 3. De deelnemer verklaart door het elektonisch verzenden van dit inschrijvingsformulier zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met alle cursusvoorwaarden van CTS.
 4. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier zendt CTS de deelnemer per omgaande een bevestiging en een factuur.
 5. Uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus beslist CTS of de cursus doorgang zal vinden op de geplande cursusdata.
 6. Indien de cursus geen doorgang vindt, zal het reeds betaalde en door CTS ontvangen cursusgeld worden gerestitueerd of kan men zich opgeven voor een andere training.
 7. Tot uiterlijk drie weken vóór de aanvang van de cursus kan de deelnemer kosteloos de inschrijving annuleren. Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de cursus is de deelnemer aan CTS het totale cursusbedrag ter terstond opeisbaar verschuldigd.
 8. De deelnemer is gerechtigd zich te laten vervangen door een andere deelnemer, indien zulks vooraf schriftelijk is aangemeld bij CTS en de vervangende deelnemer vóór aanvang van de cursus schriftelijk zal hebben verklaard met de inhoud van deze cursusvoorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan.
 9. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk voor de geplande trainingsdatum.
 10. CTS is bevoegd een deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen, indien en zolang de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting jegens CTS heeft voldaan.
 11. CTS gaat nooit akkoord met de betalingsvoorwaarden van de cursist / bedrijf / organisatie tenzij schriftelijk bevestigd door CTS
 12. CTS zal nimmer op enige wijze aansprakelijk zijn jegens de deelnemer tot vergoeding van enige schade, ontstaan door adviezen en/of toepassingen van de cursusleerstof en/of ander lesmateriaal waarin de deelnemer door CTS is voorzien.
 13. De volledige inhoud van het cursusmateriaal is beschermd door auteurs- en/of andere intellectuele/industriële eigendomsrechten, welke door de deelnemer onvoorwaardelijk worden erkend. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal aan derden over te dragen, af te staan of in gebruik te geven.
 14. Het is verboden zelf het cursusmateriaal te gebruiken voor trainingen.

Ervaringen van onze cursisten: