Clinical Trial Service BV

Clinical Trial Service BV (CTS) is een  Contract Research Organisatie (CRO), opgericht in 1993. Onze expertise is full-service dienstverlening bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Europa:

  • Indienen van onderzoeken bij Medisch-Ethische Commissie en bevoegde instanties voor het verkrijgen van goedkeuring;
  • Opzetten – uitvoeren – monitoren en managen van uw onderzoek;
  • Advisering en consultancy bij het opzetten en uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • Opleiden van onderzoekers, onderzoeksmedewerkers en –teams in de wet- en regelgeving zoals ICH-GCP, ISO14155:2011 toegespitst op de dagelijkse praktijk;
  • Uitvoeren van huisbezoeken door verpleegkundigen (home care visit) –verpleegkundige/medische handelingen bij patienten thuis, die deelnemen aan klinische studies.

Onderzoeken

Ziektebeelden

Cursisten

Onze partners aan het woord

9 Succesfactoren van Clinical Trial Service

Sinds 23 jaar de toonaangevende CRO in Nederland

ICH-GCP en ISO 14455:2011 trainingen voor geneesmiddelenonderzoek

CRO voor onderzoek met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voeding

Verzorgt project management en monitoring in Europa

Top werkgever, dus grote mate van continuïteit op studies

Verzorgt project management en monitoring in Europa

Privaat bedrijf, zonder investeerders, dus onafhankelijk

Klinisch onderzoek experts voor het opzetten en uitvoeren van uw onderzoek

Zowel Sponsor- als Investigator Initiated Trials; alle indicatiegebieden en in alle fases van onderzoek

Missie en Visie

Onze missie:

Wij optimaliseren medisch-wetenschappelijk onderzoek op strategisch en operationeel niveau binnen de life science industrie en gezondheidszorg. Wij zijn een innovatief en dynamisch bedrijf waarbij toegewijde professionals de basis vormen voor onze diensten en producten. Wij bieden oplossingen gericht op het verhogen van efficiëntie en kwaliteit.

Onze visie:

CTS inspireert en stimuleert bedrijven en organisaties om kwalitatief hoogwaardig medisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in Europa.